Ruotsi


Pakolla vai vapaaehtoisestiViitteeksi Wikipedian artikkeli Pakkoruotsi

Ruotsi poisBlogilistan pakkoruotsia käsitteleviä blogeja.


Adressi: Pakkoruotsi pois Allekirjoituksia 9847 kpl ( ei uusia allekirjoituksia )


Vuonna 2001 tehty adressi taas sisälsi mm:

POIS PAKKORUOTSI - HISTORIALLINEN ADRESSI

Vaadin, että:

Suomesta poistetaan pakollinen ruotsinkielen opetus.
Vapaaehtoista opetusta sen sijaan järjestetään kysynnän mukaan.

Ruotsin kielen monenlainen liikasuosiminen maassamme on lopetettava eikä sitä saa missään tapauksessa lisätä.

Ajankohtaista kielilakikomitean, jonka asiantuntijoista ja sihteeristöstä 3/4 oli ruotsinkielisiä (!), tavoittelemaa
maamme lisäruotsalaistamista, virkamiehistön ruotsinkielen vaatimustason nostoa ja lisäkoulutusta ei saa toteuttaa.

Suomalaisten tulee käyttää ja vaatia käytettäväksi pohjoismaisissa kokouksissa joko suomea tai englantia, jotka kelpaavat EU:ssakin.

Ruotsinkielistemme yliedustus pohjoismaisissa yhteyksissä on poistettava.

Korkeakoulujen oppilasvalinnoissa ei saa suosia hakijaa ruotsinkielen perusteella.

Edellä mainitut vaatimukset on toteutettava kiireellisesti.


Raha: Pakkoruotsiin kuluu sekä väärästä koulutuksesta johtuen jää saamatta tuloja joka vuosi yhtä paljon rahaa kuin Nokia on kasvanut parhaimmillaan. Tähän asti lie mennyt 200-700 miljardia eli puoli biljoonaa markkaa!!! Yhtä suuri on myös valtionvelka.Linkkejä:
Pakkoruotsi.net
Pakkoruotsi